За Божидар Цендов

Божидар Цендов - Системни и семейни констелации

Божидар Цендов

Аз съм Божидар Цендов, магистър-психолог, фасилитатор системни и семейни констелации. Член на Дружеството на психолозите в България.

В търсене на себе си и на любовта стигнах до психологията и психотерапията. Оказа се, че те са част от личната ми реализация.

Това, което човек знае и може, не е само негово. То може да бъде разпространено за общо благо, удовлетворение, успех и мир. Това е, което правя.

Работя индивидуално и групово. Създавам семинари за личностно развитие и терапия. Автор съм на книгата „Пътеводител на будния дух“.

Основна насока на работата ми 

Да приемем и обичаме себе си, да открием вътрешните си ресурси и реализираме потенциала си в личния живот, работата, взаимоотношенията и връзките, като се научим да преодоляваме вътрешните и външни пречки (емоционални, здравословни, ситуативни, при вземане на решение и т.н.)

Това включва и: преодоляване на кризи във връзката, изграждане на връзка, освобождаване на любовта; предоляване на раздели и загуби; справяне с депресия, страхове, безпокойство, неувереност в себе си; преодоляване на емоционални травми и работа с емоциите; проблеми с теглото; баланса в живота; работа със здравословни проблеми и с тялото; справяне със стрес и бърнаут; намиране на себе си и смисъла на живота; преодоляване на жизнени кризи; родителство; репродуктивни проблеми; зависимости; личностно развитие.

Членство в професионални организации

Компетенции и обучения

Продължителност на обученията в областта досега: 5230 часа.

Академично образование

– Магистратура „Психология и психопатология на развитието“, ВСУ „Черноризец Храбър“, ВарнаВ нея 3600 часа обучителен процес.

– Магистратура Информатика, СУ „Климент Охридски“, София.

Обучения, участия в терапевтични школи и методи психотерапия

– Хипноза и хипнотерапия – „Ериксонова  Хипноза и Хипнотерапия“ – обучител Консуело Касула, председател на Европейското Дружество по Хипноза . Продължителност 24 часа

– „Втора гещалтистка конференция 16 септември София “Полето на осъзнаване и контакт” – Български Институт по Гещалттерапия. Продължителност 16 часа.

– “Работа с тялото” – Български Институт по Гещалттерапия, обучител Мариан Храста. Продължителност 32 часа.

– “Феноменология” – Български Институт по Гещалттерапия, обучител Мариан Храста. Продължителност 32 часа.

– “Сексуалност и интимност” – Български Институт по Гещалттерапия, обучител Франс Мюлмиестер. Продължителност 32 часа.

– “Теории на развитието и на аз-а” – Български Институт по Гещалттерапия, обучител Мариан Храста. Продължителност 32 часа.

– „Диалог“ – Български Институт по Гещалттерапия, обучител Франс Мюлмиестер. Продължителност 24 часа.

– „Контакт, цикъл на контакта и стилове на контакт“ – Български Институт по Гещалттерапия, обучител Катя Хаджилаку. Продължителност 16 часа.

– „Осъзнаване/Фигура – Фон/Полярности – Гещалттерапия“ – Български Институт по Гещалттерапия, обучител Франс Мюлмиестер. Продължителност 16 часа.

– „Поле. Теория на полето“ – Български Институт по Гещалттерапия, обучител Мариан Храста. Продължителност 16 часа.

– Двугодишен период на обучение към Фондация „Фамилни Констелации – България“ воден от група международни преподаватели с водещ обучител Ласло Матиаковски. Фасилитатор Семейни Констелации. Продължителност 820 часа. Обучителни Модули:

 • Партньорски двойки и взаимоотношения. Водещ: Франк Галенмюлер;

 • Системни и семейни констелации. Водещ: Елена Илиева;

 • Динамиката на любовта. Водещ: Владо Илич;

 • Освобождаване от травмата. Водещ: Карен Шобер;

 • Организационни констелации. Водещ: Елко де Хеус;

 • Структурни констелaции. Водещ: Ласло Матияковски;

 • Компетенции в констелациите. Супервизия. Водене на констелации. Водещ: Ласло Матияковски

 • Водене на констелации. Сертифициране на фасилитатори. Водещ: Ласло Матияковски

– Двугодишен период на обучение към Френския Институт за Фамилни и Системни Констелациии с преподавател Колин Д’Обре (Coline d’Aubret). Фасилитатор Фамилни и Системни Констелации. Продължителност 350 часа.

 • Динамика на отношенията в семейството. Водещ: Колин Д‘Обре;

 • Любовта в отношенията. Водещ: Колин Д‘Обре;

 • Структурни констелации. Организационни. Работа с времето. Работа с парите. Водещ: Колин Д‘Обре;

 • Здраве, болести и симптоми. Водещ: Колин Д‘Обре;

 • Индивидуални и групови процеси. Водещ: Колин Д‘Обре;

– Невро лингвистично програмиране (НЛП) и хипноза –  майсторско ниво невро лингвистично програмиране, обучение сертифицирано от д-р Ричард Бандлър (“бащата” на НЛП),  Джон Лавал(председателят на международната НЛП асоциация) и Александър Попов, тренер по НЛП. Продължителност 220 часа

Други терапевтични методи с поглед и принос към психичното

– Цветотерапия(цветни есенции на д-р Бах) – обучител Лияна Петрова, психолог-цветотерапевт. 20 часа.

– Себереализация чрез актьорско майсторство – обучител актьора Михаил Милчев, 18 часа.

За повече информация и за записване за консултация и психотерапия телефон 0888 605 365  (също viber и whatsapp), e-majl: bojo@bojidartzendov.com

Консултации и терапия за клиненти извън България се осъществяват по Skype.