Семейни констелации- влиянието на системите. Въведение

Въведение в семейните констелации - влиянието на системите

Обичайно се смята, че всичко, което се случва с нас е в резултат единствено на нашите действия или нашите грешки. Също, че всичко, което преживяваме е свързано само с нашето лично минало. Обаче прилагането на семейни констелации ни показва, че страданията ни често не са резултат от нашите действия. Когато ние правим нещо, което не искаме или когато не правим нещо, което искаме – това може да идва от родовата система.

Вие не сте виновни и семейни констелации показват това

Свързано е с влиянието на други членове от нашата родова система. Така случващото се с нас е резултат е от това, което тези членове са извършили, не са направили или това което не са довършили.

Подобни последствия могат да са в резултат и на живота на наши починали предци. Може дори да не сме ги познавали. Ние наричаме подобни явления – да бъдеш „вплетен” с някой член от родовата система.

Често е трудно тези влияния, дължащи се на родовата ни история, да бъдат видени и разбрани директно. Те могат да са причината за опасни болести като рака, за психичните разстройства, нещастните случаи, повтарящите се неуспехи и трудности.

Семейни Констелации са метода, който прави очевидни тези влияния в нашата фамилна система. При добър констелатор те правят видими по-рано невидимите влияния. Тези невидими влияния приличат на нишки, които са вплетени в нашият живот. Ние не забелязваме нищо, но всъщност, тези влияния ни подбуждат към грешни действия.

Не забелязваме тези невидими системни нишки, движещи нашата фамилна система, но виждаме и преживяваме последствията от това.

Този процес е подобен на процеса при контакт с радиация – човек не вижда нищо, не чувства нищо, но в един момент се разболява тежко. Появяват се физически и психологически симптоми, както и неприятни промени и симптоми в околната среда. 

Средство за осъзнаване

Разболяваме се ние, разболява се съдбата ни. При нехармонична семейна система можем да започнем да живеем чужд живот. Това става несъзнавано дори да не познаваме човека, чийто живот повтаряме. 

Правим го от любов. От любов и състрадание към нашия предшественик ние се опитваме да поемем част от неговите тежести. Да облекчим живота му. 

Но това е неправилно насочена любов. Вреди на всички замесени. 

Семейни констелации представят видимо тези връзки и погрешно насочена енергия. Те са великолепно средство за визуализация, което води до големи и удовлетворителни осъзнавания. Когато това се случва, с помощта на констелатора, може да пристъпим към корективни действия. За да постигнем по-добри решения на поставените проблеми. 

Божидар Цендов, психотерапевт, констелатор Предполагам, че ще има хора, които освен мен също ще са Ви благодарни за споделянето. Ако искате да получавате повече такива статии на мейла си, абонирайте се за бюлетина ми тук. Имате въпроси или мнение – коментирайте.