Интервюта

Интервютата са подредени хронологично като в началото има текстово въведение, а след това е звуковият файл с интервюто. 

Семейни констелации – удачен метод за бързо определяне на критичните места

Децата рядко се осмеляват да водят по-щастлив живот от родителите си

В предаването „Контрасти“ ви разказахме подробно за терапевтичния метод „Семейни констелации“, известен също като фамилни или системни констелации.

Какво представлява тази терапия, как действа, за какво е приложима и колко време е нужно, за да се постигне желаният резултат, разясни психотерапевтът Божидар Цендов.

Методът е разработен от немския терапевт Берт Хелингер. Едно от неговите заключения е, че децата повтарят определени типове поведение и съдбата им е подобна на тази на родителите. Децата рядко или никога не се осмеляват да водят по-щастлив живот от този на родителите си.

Семейните констелации установяват, че определени проблеми се коренят в неблагоприятното унаследяване на чувства, нагласи и житейски принципи.Изследването на семейната структура и връзките между членовете на семейството помага за възстановяването на естествения баланс на цялата система.

Решенията, откриващи се чрез тази терапевтична работа, носят разбиране на дълбоки проблемни ситуации в живота ни, изтъкна Божидар Цендов. Чрез семейните констелации се стига много бързо до същността на критичните места. Този метод ни дава и разбирането, че нашите базови връзки в семейството, ние ги повтаряме и с хората извън него.

Но разбира се, това зависи колко дълбоко е готов да стигне клиентът. Едно от специфичните неща за констелациите е това, че показват много красноречиво  силата на основните ни нужди – това да принадлежим, правото да заемаме точно определено място и вроденото ни чувство за баланс в процеса на даване и получаване.

Звуков файл:

Много бързам… всъщност много губя

Интервю на Добромира Мицева за Българско Национално радио

Вечното бързане… Какво представлява то от психологическа гледна точка? Как културата определя ритъма ни на живот и как подтискаме потребностите си в стремеж за постижения и зададени от средата представи за успех. Тези въпроси коментира психотерапевтът Божидар Цендов в предаването ни „Контрасти“.

Бързането е свързано с желанието ни да свършим нещата, да се освободим от вътрешното напрежение. Обикновено, обаче, след като сме свършили една задача, веднага веднага започваме със следващата и напрежението си остава. Системата ни кара да бързаме, за да натрупаме постижения, защото си мислим, че те ще ни донесат щастие. Но всъщност никога не сме „тук и сега“ и не изпитваме наслада от живота.

Бързането може да се разглежда и като привичка, зададена от средата. На практика ние можем да се преборим с бързането и да постигнем щастие, като не пренебрегваме собствените си потребности. Друг начин, който може да ни помогне да се справим с бързането, е да направим преоценка на разбирането си за щастие.

Звуков файл:

Проявяват ли творчество партньорите в семейните отношения

Интервю на Добромира Мицева за Българско Национално радио

Що е то творчество в семейните отношения, може ли то въобще да съществува на територията на семейството и как се съвместява със семейните задължения? Отговорът на този въпрос дава психотерапевтът Божидар Цендов в продължението на разговора ни с него от миналата седмица.

Основно творчеството в семейството се проявява в грижата и отношението, както и в даването на любов между двамата партньори в семейството.

Според психотерапевта в едни патриархални, консервативни отношения, творчество няма как да има. При едни здрави рамки и правила, където ако си различен всеки те критикува и се опитва да те ограничава, няма как да има творчество, казва той.

За да има семейство трябва да има ангажимент или грижа между двамата партньори. Освен това е нужно да има и интимност, както и различни начини на проява на близост, третия компонент пък е сексът.

Няма никакъв смисъл от творчество в интимната връзка, ако това творчество не удовлетворява някакви наши потребности, казва Цендов.

Как стереотипите пречат на творчеството в една връзка и колко важно е то за семейството – чуйте в звуковия файл.

Важно е да имаме и личен живот в семейството, да не губим индивидуалност

Има повече разводи, защото хората са много по-осъзнати за своите потребности

Интервю на Добромира Мицева за Българско Национално радио

Какви промени стават в съвременното българското семейство? На какво се дължат какви са ползите от тях и носят  ли някакви негативни  последици? И още – какви са отношенията между половете в едно семейство и как се отразяват промените в семейната среда на децата. Тези въпроси обсъждахме с психолога Божидар Цендов в предаването ни „Контрасти“.

Знаем, че българското семейство е живяло според общоприети норми, задължителни за всички. Младите търпели редица ограничения и забрани. Родителите дори избирали брачни партньори на своите деца. Това давало сигурност, но и правило членовете зависими. Може би именно това дава старт на промените в семейството.

Днес семействата са поставени пред качествено различна ситуация в сравнение с миналото. Но не може да не кажем, че хората се плашат от промените. И правят опити да ги избегнат. До известна степен това се дължи на факта, че възприемаме старото като стойностно, истинско и добро.

А новото се възприема точно обратното. Божидар Цендов дава обяснение на човешката склонност да не се разделя с миналото, без да се отчита, че и то има своите негативни страни.

Мъжът и жената се обвързват без да губят своята индивидуалност. Дали обаче тази промяна в семейството, даваща на човека свободата да изразява  своята индивидуалност, не е и причина за многото разводи – чуйте повече в разговора с психолога Божидар Цендов.

Движещата човешка потребност е да живеем, но и… да мечтаем

Тя има и химическо обяснение – адреналиновият натиск за живот

Интервю на Добромира Мицева за Българско Национално радио

В „Контрасти“ тази седмица направихме опит за нов прочит на пирамидата на човешките потребности, която е съставена от Ейбрахам Маслоу с психотерапевта Божидар Цендов. Говорихме за това как човек задоволява потребността си да оцелее в съвременното общество и има ли осъвременяване на потребностите.

Разгледахме въпросите защо не се чувстваме комфортно, въпреки задоволяването на определени потребности и задоволявайки една потребност, не ставаме ли зависими от друго. Обсъдихме е къде мястото на потребността от свобода.

На първото и базисно ниво от пирамидата на човешките потребности се намират физиологичните ни нужди-  глад, жажда, сън  и поддържане на добро здраве. На второ място се нареждат нашите  екзистенциални нужди – да имаме подслон и безопасно място за живот.

На трето място идва потребността ни от любов и принадлежност. Това е средство за преодоляване на чувството за самота и отчуждение. На четвърто ниво е потребността ни от уважение и самоуважение. Хората имат тази потребност, защото това ги прави ценени като личности.

На най-високото, пето ниво, е нуждата от самоусъвършенстване. Маслоу описва тази потребност като коренно различна от останалите четири. Това е желанието за усъвършенстване на способностите и развитието на талантите.

Според Маслоу, ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, човек не може да премине към потребностите от по-високо ниво. А има и една движеща, базова човешка потребност – да живеем, да правим нещата, да удовлетворяваме мечтите си. Каква обаче е трансформацията на всичките тези потребности – чуйте повече от Божидар Цендов.

Най-голямото ограничаващо вярване е „не заслужавам, не съм добър“

Интервю на Добромира Мицева за Българско Национално радио

В предаването „Контрасти“ тази седмица разговаряхме с психолога Божидар Цендов за най-ограничаващите вярвания, които човек има. Обсъждахме откъде водят своето начало, кой и как ги е формирал, какви вреди нанасят и какво можем да направим, за да се отърсим от тях.

Не подминахме и темата за „шестото“ чувство, което често пренебрегваме, но което ни помага да сведем до минимум опасностите, както и ограниченията на социалната среда. Разгледахме и друг важен въпрос – физическите последствията за  тялото ни, когато пренебрегваме нашата същност.

Както и защо приемаме нещата за  даденост, без да се замислим има ли смисъл от тях. И не на последно място, могат ли вярванията, предавани от поколение на поколение, да се приложат наистина в съвременния живот. Говорихме и за бягството от отговорност и как сами се поставяме в рамка.

Дали човек ще следва повелите на обществото, или ще следва своите потребности е въпрос на избор. Но, рано или късно, ще трябва да се изправи лице в лице срещу себе си и да бъде откровен, за да разбере какво наистина го кара да се чувства добре.