Три начина да се възползваме от семейните констелации

Три начина да се възползваме от семейните констелации

Има три начина, по които мoжете да се възползвате от семейните констелации:

  • Единият е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Знайте, че никога не сте съвсем отстрани, когато сте в такава група. Случващото се в работата на другите ви въздейства винаги и нещо във вас самите неизменно се придвижва към място на повече разбиране, приемане и лекота.
  • Вторият начин да учите е като участвате като представител в констелацията на друг участник. Ролите в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безспорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго в тази работа.
  • Третият начин да получите от тази група е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент. Във всеки един случай ще научите много от тази ситуация.

За човека тръгнал към изцеление, успех и благосъстояние този път представлява последователност от поставяне на собствени теми за работа, участие като представител в темите на други, участие като наблюдател. 

Споделете мислите си (с публикуването се съгласявате с общите условия):