9 индикатора за това, че плащаме дългове на наши предци

Това са няколко индикатора, които показват, че има нужда от хармонизиране на семейната система. Можете да споделите вашите мнения и опит относно тях най-долу на страницата. Ще е ценно за всички. 

1. Синдром на годишнините. Внимателно проверете дали датите на важни събития във вашия живот (дати на раждане, сватби, разводи, раждане на деца, смърт, заболявания и т.н.) имат съвпадения и повторения с важни дати в живота на вашите предци и роднини. 

9 индикатора за това, че плащаме дългове на наши предци

2. Значението на имената. Името на човека е основа на неговата идентичност и може да определи мястото му в семейството и света. Наличието на еднакви имена в няколко поведение може да бъде повод за по-внимателно разглеждане на причините за избора на това име и свързаните с него очаквания. З. Фройд пише, че „Имената могат да направят от децата призраци“.

355-e05470aca91bc84811aefab26332f121

3. Отношения и очаквания в семейството. Наблюдавайте отношенията в семейството и се опитайте да видите подходи, очаквания и модели на поведение, които се повтарят през поколенията. 

9 индикатора за това, че плащаме дългове на наши предци

4. Семейните тайни. Наличието на неизказани, срамни тайни в семейството (инцест, изнасилване, поставяне в затвора, психически заболявания и т.н.) неявно, но деструктивно влияе на потомците. Това влияние се проявява при потомците чрез техни необясними постъпки, внезапни пристъпи на страх и тревога и в странности в тяхното поведение. 

9 индикатора за това, че плащаме дългове на наши предци

5.Семейните митове. Семейните обичаи и ритуали сплотяват семейството, дават чувство на съпричастност, позволяват да се чувстваме в безопасност, в предсказуема обстановка. Обаче, в някои случаи, строгостта на семейните рамки (и правила) ограничава разчитието на личността, може да се отрази негативно на самочувствието, проявява се в различни физически и психологически симптоми. 

9 индикатора за това, че плащаме дългове на наши предци

6. Нещастните случаи, болестите, преждевременната смърт, помятанията и другите трагични събития, които се повтарят от поколение в поколение.

9 индикатора за това, че плащаме дългове на наши предци

7. Наличие на на незавършен траур в семейството (хора, които са починали, но не-оплакани, не-погребани, за които вече не се говори). 

9 индикатора за това, че плащаме дългове на наши предци

8. „Синдром на мъртвата майка“. Когато майката е загубила деца в ранна възраст или при наличие на депресия на майката в първата година от живота на детето.

9 индикатора за това, че плащаме дългове на наши предци

9. „Заместващо дете“. Ако дете е създадено и родено, за да замести (компенсира) загубата на друг човек, дете, мъж, брат, то това също е повод да бъде направено изследване на историята на рода. 

9 индикатора за това, че плащаме дългове на наши предци

Необходимо е да кажем, че наличието на такива индикатори не показва непременно проблеми, но позволява да се определи областта, в която могат да се намерят пречките, които не дават на човека свободно да живее и взема решения. 

Тази работа може да е сложна, но е много полезна и интересна. Всеки човек има нужда да намери своето място в света. В резултат на тази работа се повишава нивото на осъзнатост и се хармонизират собственото Аз и отношенията с другите, намират се енергия и ресурси за постигане на целите в живота

Автор: Анна Ходосова

Ако искате да получавате още такива статии на мейла, абонирайте се тук.

Благодаря за популяризирането на статията чрез бутончетата по-долу.

Споделете мислите си (с публикуването се съгласявате с общите условия):